Seminario Karate Deportivo Junior Lefevre Costa Rica
Seminario Karate Deportivo Junior Lefevre Costa Rica
Panamerican Okinawa Goju Ryu Karate Do Kyokai Gasshuku Internacional
Panamerican Okinawa Goju Ryu Karate Do Kyokai Gasshuku Internacional
El Shin Kai Master Seminar
El Shin Kai Master Seminar
II Master Class IHDM Ashihara Karate
II Master Class IHDM Ashihara Karate
IHDM estará presente en el Campeonato Mundial de Karate de la World Kyokushin Budokai en España
IHDM estará presente en el Campeonato Mundial de Karate de la World Kyokushin Budokai en España
Master Class Ashihara Karate (Sensei Fabián Merino Calvo)
Master Class Ashihara Karate (Sensei Fabián Merino Calvo)
International Honbu Dojo Merino - IHDM
International Honbu Dojo Merino - IHDM
Seminario y torneo de Shito Ryu Guatemala 2015 Shihan Koichi Choda W
Seminario y torneo de Shito Ryu Guatemala 2015 Shihan Koichi Choda W
Ashihara Karate IHDM estará presente
Ashihara Karate IHDM estará presente
IV Gasshuku Internacional Goju Ryu Costa Rica 2015
IV Gasshuku Internacional Goju Ryu Costa Rica 2015
Seminario de Arbitraje reglamento WKF
Seminario de Arbitraje reglamento WKF
Seminario Internacional de LUTA LIVRE - Buenos Aires, Argentina.
Seminario Internacional de LUTA LIVRE - Buenos Aires, Argentina.
Cena de Aniversario
Cena de Aniversario
Gasshuku Panamá Goju Ryu 2014 Sensei Ramón Veras – Sensei José Luis Guanchez
Gasshuku Panamá Goju Ryu 2014 Sensei Ramón Veras – Sensei José Luis Guanchez
1er Seminario de Kata Sensei Fabian Merino Calvo.Ashihara Karate Costa Rica - IHDM.
1er Seminario de Kata Sensei Fabian Merino Calvo.Ashihara Karate Costa Rica - IHDM.
Seminario Internacional de Yamaki Karate
Seminario Internacional de Yamaki Karate
Seminario de Kata Shito Ryu, Cancún México
Seminario de Kata Shito Ryu, Cancún México
Bushido Challenge 2014
Bushido Challenge 2014
Campeonato Internacional Shinkyokushin Panamá
Campeonato Internacional Shinkyokushin Panamá
Shidokan Seminario Grandmaster Kancho Soeno 18 Mayo 2014
Shidokan Seminario Grandmaster Kancho Soeno 18 Mayo 2014
Panamericano de Shito Ryu Cancun 2014
Panamericano de Shito Ryu Cancun 2014
1st. PANAM CUP, Kyokushin-kan 2014
1st. PANAM CUP, Kyokushin-kan 2014
Seminario con el Shihan Antonio Piñero, Chairman Kyokushin World Federation “KWF”
Seminario con el Shihan Antonio Piñero, Chairman Kyokushin World Federation “KWF”
Cena del 20 Aniversario del International Honbu Dojo Merino
Cena del 20 Aniversario del International Honbu Dojo Merino
III gasshuku internacional pogkf - ogkk Costa Rica 2013
III gasshuku internacional pogkf - ogkk Costa Rica 2013
All American`s Karate Cup
All American`s Karate Cup
1er Seminario ELITE de JUDO en Costa Rica
1er Seminario ELITE de JUDO en Costa Rica
I Seminario Centroamericano de Alta Competicion WKB.
I Seminario Centroamericano de Alta Competicion WKB.
Xxx torneo internacional de la amistad.
Xxx torneo internacional de la amistad.
Seminario de Kickboxing y Kyokushin Shihan Francisco Filho
Seminario de Kickboxing y Kyokushin Shihan Francisco Filho
I SEMINARIO DE CACOY 12 PARES EN COSTA RICA
I SEMINARIO DE CACOY 12 PARES EN COSTA RICA
Artes Marciales Copa Ciudad de General Pico
Artes Marciales Copa Ciudad de General Pico
Okinawan Goju Ryu Karate Do – GASSHUKU IOGKF
Okinawan Goju Ryu Karate Do – GASSHUKU IOGKF
II SEMINARIO TECNICO GOJU RYU COSTA RICA
II SEMINARIO TECNICO GOJU RYU COSTA RICA
I CENTRAL AMERICAN KARATE CHAMPIONSHIP POGKF-OGKK COSTA RICA
I CENTRAL AMERICAN KARATE CHAMPIONSHIP POGKF-OGKK COSTA RICA
I OPEN INTERNACIONAL
I OPEN INTERNACIONAL
KYOKUSHIN FEST
KYOKUSHIN FEST
CLUB DE KARATE CEMKUKAN GOJU RYU DE CHIRIQUI
CLUB DE KARATE CEMKUKAN GOJU RYU DE CHIRIQUI
1er Mundial de la W.S.K.C.
1er Mundial de la W.S.K.C.
VII Seminario Técnico SKIF
VII Seminario Técnico SKIF
II Campeonato Panamericano de Goju Ryu POGKF 2007
II Campeonato Panamericano de Goju Ryu POGKF 2007
OKINAWAN GOJU RYU KARATE DO KYOKAI PAN-AMERICAN GASSHUKU
OKINAWAN GOJU RYU KARATE DO KYOKAI PAN-AMERICAN GASSHUKU
CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATE de la JSKA
CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATE de la JSKA
XXVIII TORNEO INTERNACIONAL DE LA AMISTAD
XXVIII TORNEO INTERNACIONAL DE LA AMISTAD
I SEMINARIO DE JUDO – JIU JITSU
I SEMINARIO DE JUDO – JIU JITSU
1th Central American Karate Master Seminar
1th Central American Karate Master Seminar
VIII Torneo de Karate KYOKAI LOO
VIII Torneo de Karate KYOKAI LOO